Page 4 of 342

  Title Copies
220 specialister under samma tak 
Edition: Arkivet Box 40 
Call No: 10700 
23 år med Tage Erlander, gärna en medalj men först en rejäl pension 
Edition: Arkivet Box 6 
Call No: Occ.06z Socialdemokratiska arbetarepartiet 
4 augusti 1894 : en bok om arbetarna i bokbinderi och emballageindustri i Lund 
Year: 1974 
ISBN: 9140037347 
Call No: Ku 
50 år 
Edition: Arkivet Box 5 
Year: 1951 
Call No: Occ.06z Socialdemokratiska arbetarepartiet 
50 år 1972 - Sveriges Dövas Riksförbund - en skrift som mest handlar om de dövas levnadsvilkor och kamp för tillvaron från förkristen tid till dagens samhälle och vad som hänt under SDR:s femtio år från 1922 till 1972 
Edition: Arkivet Box 16 
Year: 1972 
50 år med Papyrus arbetare 
Year: 1958 
Call No: Ncbiz Mölndal 
50 år med Papyrus arbetare : Jubileumskavalkad utgiven av Svenska Pappersindustriarbetareförbundets avdelning 63 
Year: 1958 
13 
50 års fackligt bygge : Historik över Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 24 1892-1942 
Year: 1942 
75 år 1907 - 1982 
Edition: Arkivet Box 54 
Year: 1982 
Call No: Ohai-cz Pappersindustriarbetareförbundet 
75 år 1907 - 1982 
Edition: Arkivet Box 2 
Year: 1982 
Call No: Nbaz Mölndal