Förmannen : psykologiska och organisatoriska synpunkter på arbetsledarens roll inom industrin / Lillian M. Gilbreth och Alice Rice Cook ; med inledning av Bo Casten Carlberg ; [översättning från engelskan av Elisabet Larberg]

Type
Book
Authors
Gilbreth ( Lillian Moller Gilbreth )
 
Category
Kooperation  [ Browse Items ]
Publication Year
1950 
Pages
200 
Tags
 
Series Name
 
Abstract
 
Description
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.