Acta Arosiensia, 99-0450333-8 ; 1, Studia historica Upsaliensia, 0081-6531 ; 34, Scandinavian university books, 99-0103642-9, [Västerås kulturnämnds skriftserie ; 1] Metall 20 - fackföreningen och människan

Type
Book
Authors
Börjesson ( Torgny Börjesson )
 
ISSN
00816531 
Category
Fackliga organisationer  [ Browse Items ]
Publication Year
1971 
Subject
Fackliga organisationer 
Tags
 
Abstract
 
Description
 
Biblio Notes
 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.