Byggande med kunskap och moral : en debattskrift om sjuka hus, miljögifter och forskningsetik

Type
Book
Authors
Andersson ( Torkel Andersson )
Cajdert ( Arne Cajdert )
 
ISBN 10
9176682463 
Category
 
Publication Year
2000 
Subject
Building construction|Byggnadsteknik miljöaspekter|Environmental impact|Forskningsetik|Hälsorisker|Inomhusklimat|Pollutants|Research Moral and ethical aspects|Research moral and ethical aspects|Sjuka hus|Skadliga ämnen|Ventilation|building construction 
Number of Copies

REVIEWS (0) -

No reviews posted yet.

WRITE A REVIEW

Please login to write a review.