Search

Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 [ All ]

Page 1 of 1

  Title Copies
Kommunismens Barnsjukdomar - andra upplagan. Socialistiskt Bibliotek band 10 
Year: 1927 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Call No: Ocgd 
Socialistiskt bibliotek Bd 4, Socialismens utveckling från utopi till vetenskap / Friedrich Engels. Socialismens utveckling från vetenskap till handling / Karl Radek. Kom  
Year: 1927 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Socialistiskt bibliotek Bd 5, Pariskommunen ("Der Bürgerkrieg in Frankreich") / Karl Marx. Tyska bondekriget / Friedrich Engels. Gustav II Adolf / Franz Mehring 
Year: 1928 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Socialistiskt bibliotek Bd 6, Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen / Alexandra Kollontay. De stora revolutionerna / Karl Marchionini 
Year: 1928 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Socialistiskt bibliotek Bd 7, Arbetarklassen och världsläget (Den nya etappen)/ Leo Trotskij. Den tyska revolutionens problem / G. Sinovjev. Europas förenta stater eller ... 
Year: 1927 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Socialismens historia. Bd 1, Forntiden, Medeltiden, Renässansen 
Year: 1925 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2