Search

Category: Unknown [ All ]

Page 1 of 5

  Title Copies
Arbetarkvinnor i hem- arbets- och samhällsliv (Swedish Edition) 
Year: 1981 
ISBN: 9155026389 
ISBN 13: 9789155026387 
Arbete och kamp: En bok om träindustrins arbetare (Swedish Edition) 
Year: 1978 
ISBN: 9172601906 
ISBN 13: 9789172601901 
Arbetets söner (Swedish Edition) 
Year: 1978 
ISBN: 9152802485 
ISBN 13: 9789152802489 
Arbetsmiljölagen: Kommentar och nya författningar (Publica) (Swedish Edition) 
Edition: 2. uppl 
Year: 1981 
ISBN: 9138058685 
ISBN 13: 9789138058688 
Arbetsrätt i praktiken : en facklig handbok 
Edition: 8., omarb. uppl. 
Year: 1990 
ISBN: 9155036228 
Behöver vi folkrörelserna? (Swedish Edition) 
Year: 1978 
ISBN: 9155023088 
ISBN 13: 9789155023089 
Bondeopposition och bondeinflytande under frihetstiden: Centralmakten och östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor (Swedish Edition) 
Year: 1984 
ISBN: 9136022632 
ISBN 13: 9789136022636 
Början på en ny epok : arbetarrörelsens vägval i nordisk samhällsutveckling under 1920-talet 
Volume: 2020 
Year: 2021 
ISBN 13: 9789151981475 
Series: Årsbok för Arbetarnas kulturhistoriska sällskap, 
Den svenska folkstyrelsen (Publica) (Swedish Edition) 
Edition: 5. uppl 
Year: 1992 
ISBN: 9138921693 
ISBN 13: 9789138921692 
ISSN: 03466388 
Series: Publica, 0346-6388 
Det var dans i Folkets park- : minnen från den svenska folkparken 
Edition: 1. uppl. 
Year: 2004 
ISBN: 919711569X 
12345