Search

Category: Industrihistoria [ All ]

Page 1 of 2

  Title Copies
Arbetsfredsdelegationens rapport avgiven den 27 september 1929 
Edition: Arkivet Box 22 
Year: 1929 
Call No: P.05:k 
Arbetsfredskommiténs rapport N:r 1 avgiven den 2 oktober 1930 
Edition: Arkivet Box 22 
Year: 1930 
Call No: P.05:k 
Byggnadsjobbare 
Year: 1978 
ISBN: 9137065548 
Call No: P.05:k 
Festskrift tillägnad Carl Kempe 80 år : 1884-1964 / [redaktionskommitté: Bengt Lyberg, Sixten Ulfsparre, Bo Gyllensvärd]. 
Year: 1964 
Call No: Ph Träteknik och träindustri 
Folkgrupper i klämma 
Edition: Arkivet Box 13 
Year: 1950 
Call No: P.05:k 
Före soluppgången : och Vävarna / Gerhart Hauptmann ; oavkortad översättning direkt från tyska originalet av E. Knutsson 
Year: 1930 
Call No: P.05:k 
Nere På Verkstadsgolvet 
Year: 1971 
Call No: P.05:k 
Om säkerhetstjänst vid industriella företag avgiven den 15 juli 1931 
Edition: Arkivet Box 22 
Year: 1931 
Call No: P.05:k 
Stiga vi mot ljuset 
Year: 1977 
Call No: P.05:k 
Svensk Skogsindustri i omvandling - utvecklingen sedan 1950 - 1 sågverk, skivmaterialindustri, massa- och pappersindustri. 
Year: 1971 
Call No: P.05:k 
12