Search

Tag: marxism [ All ]

Page 1 of 2

  Title Copies
Socialistiskt bibliotek Bd 6, Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen / Alexandra Kollontay. De stora revolutionerna / Karl Marchionini 
Year: 1928 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Det Kommunistiska Partiets Program - antaget vid den sjätte kongressen 28-31 december 1980 
Edition: Arkivet Box 12 
Year: 1981 
Call No: Occ.06z Kommunistiska partiet marxist leninis 
Socialistiskt bibliotek Bd 7, Arbetarklassen och världsläget (Den nya etappen)/ Leo Trotskij. Den tyska revolutionens problem / G. Sinovjev. Europas förenta stater eller ... 
Year: 1927 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Frågan om staten : ur Mera om meningsskiljaktigheterna mellan kamrat Togliatti och oss ; Några av leninismens viktiga problem i världen av i dag : redaktionell artikel i Röda fanan den 4 mars 1963 
Year: 1972 
Socialismens historia. Bd 1, Forntiden, Medeltiden, Renässansen 
Year: 1925 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Socialistiskt bibliotek bd 2 Socialismens historia. 1 av 5Föregående post Nästa post Till träfflistan Översikt Detaljer Inställningar Socialismens historia. Bd 2, Kaptalismen, Arbetarklassen 
Year: 1926 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 3 
Socialistiskt bibliotek Bd 3, Socialismens historia / Max Beer ; auktoriserad översättning av Ture Nerman 
Year: 1926 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 
Socialistiskt bibliotek Bd 9, Revolutionen och staten / V.I.U. Lenin. Socialismen och fosterlandsförsvaret / V.I.U. Lenin. Borgerlig demokrati och proletär kultur : Teser 
Year: 1928 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 
Marxismens världsbild 
Year: 1971 
Upp Till Kamp i Bätskärsnäs. En etnologisk studie av ett samhälle inför industrinedläggelse. 
Year: 1970 
Call No: Ku.5 
12