Search

Publisher: Fram [ All ]

Page 1 of 2

  Title Copies
Socialistiskt bibliotek Bd 12, Lön, pris och profit / Karl Marx. Lönarbete och kapital / Karl Marx. Ekonomiska begrepp : Kortfattad kurs i marxismens ekonomiska teori / O 
Socialistiskt bibliotek Bd 13, Kommunismen och terrorn : (Anti-Kautsky) / L. Trotskij ; översättning från tyska upplaga av Per Freudenthal 
Year: 1928 
Socialistiskt bibliotek Bd 9, Revolutionen och staten / V.I.U. Lenin. Socialismen och fosterlandsförsvaret / V.I.U. Lenin. Borgerlig demokrati och proletär kultur : Teser 
Year: 1928 
Kommunistiska Manifestet : Med företal av Karl Marx och Friedrich Engels / Övers. efter 8:e auktoris. tyska uppl. av Zeth Höglund 
Year: 1919 
Protokoll fört vid Sverges socialdemokratiska vänsterpartis tredje kongress i Stockholm 12-16 juni 1919 
Year: 1919 
Revolutionen och staten : bemyndigad översättning från ryskan av Hannes Sköld av N. Lenin 
Year: 1919 
Call No: 320.532 
Socialismens historia. Bd 1, Forntiden, Medeltiden, Renässansen 
Socialistiskt bibliotek Bd 10, Kommunismens barnsjukdomar / V.I.U. Lenin. Revolutionens lära : Ett av revolutionens grundproblem / V.I.U. Lenin. Två öppna brev till Europ ... 
Year: 1928 
Socialistiskt bibliotek Bd 11, Moral och klassnormer / E. Preobrasjenskij. Kommunistisk bildning och uppfostran- / V.I.U. Lenin. Socialismen, arbetarpartiet och religionen 
Socialistiskt bibliotek bd 2 Socialismens historia. 1 av 5Föregående post Nästa post Till träfflistan Översikt Detaljer Inställningar Socialismens historia. Bd 2, Kaptalismen, Arbetarklassen 
12