Search

Publisher: Fram [ All ]

Page 1 of 2

  Title Copies
Protokoll fört vid Sverges socialdemokratiska vänsterpartis tredje kongress i Stockholm 12-16 juni 1919 
Year: 1919 
Revolutionen och staten : bemyndigad översättning från ryskan av Hannes Sköld av N. Lenin 
Year: 1919 
Call No: 320.532 
Kommunistiska Manifestet : Med företal av Karl Marx och Friedrich Engels / Övers. efter 8:e auktoris. tyska uppl. av Zeth Höglund 
Year: 1919 
Socialistiskt bibliotek Bd 4, Socialismens utveckling från utopi till vetenskap / Friedrich Engels. Socialismens utveckling från vetenskap till handling / Karl Radek. Kom  
Year: 1927 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Socialistiskt bibliotek Bd 5, Pariskommunen ("Der Bürgerkrieg in Frankreich") / Karl Marx. Tyska bondekriget / Friedrich Engels. Gustav II Adolf / Franz Mehring 
Year: 1928 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Socialistiskt bibliotek Bd 6, Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen / Alexandra Kollontay. De stora revolutionerna / Karl Marchionini 
Year: 1928 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Socialistiskt bibliotek Bd 7, Arbetarklassen och världsläget (Den nya etappen)/ Leo Trotskij. Den tyska revolutionens problem / G. Sinovjev. Europas förenta stater eller ... 
Year: 1927 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Socialismens historia. Bd 1, Forntiden, Medeltiden, Renässansen 
Year: 1925 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 2 
Socialistiskt bibliotek bd 2 Socialismens historia. 1 av 5Föregående post Nästa post Till träfflistan Översikt Detaljer Inställningar Socialismens historia. Bd 2, Kaptalismen, Arbetarklassen 
Year: 1926 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 ; 3 
Socialistiskt bibliotek Bd 3, Socialismens historia / Max Beer ; auktoriserad översättning av Ture Nerman 
Year: 1926 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 
12