Search

Author: Karl Marx [ All ]

Page 1 of 2

  Title Copies
Socialistiskt bibliotek Bd 12, Lön, pris och profit / Karl Marx. Lönarbete och kapital / Karl Marx. Ekonomiska begrepp : Kortfattad kurs i marxismens ekonomiska teori / O 
Det kommunistiska manifestet 
Edition: Arkivet Box 11 
Year: 1948 
Call No: Ocgd 
Det kommunistiska partiets manifest 
Edition: 2. uppl. 
Year: 1943 
Det kommunistiska partiets manifest  
Year: 1972 
Det Kommunstiska Pariets Manifestet 
Year: 1943 
Call No: Ocgd 
I Programfrågor - marxismens klassiker 
Year: 1982 
ISBN: 9173840165 
Call No: Ocgd 
Kommunistiska Manifestet 
Edition: Arkivet Box 20 
Year: 1947 
Call No: Ocgd 
Kommunistiska Manifestet : Med företal av Karl Marx och Friedrich Engels / Övers. efter 8:e auktoris. tyska uppl. av Zeth Höglund 
Year: 1919 
Manifestet 1848 - 1998 
Year: 1998 
ISBN: 9189044215 
ISSN: 14003392 
Call No: Ocgd 
Marx - Engels - I Kamp 
Year: 1972 
Call No: Ocgd 
12