Search

Category: Socialismen [ All ]

Page 1 of 15

  Title Copies
Socialistiskt bibliotek Bd 12, Lön, pris och profit / Karl Marx. Lönarbete och kapital / Karl Marx. Ekonomiska begrepp : Kortfattad kurs i marxismens ekonomiska teori / O 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 
Socialistiskt bibliotek Bd 13, Kommunismen och terrorn : (Anti-Kautsky) / L. Trotskij ; översättning från tyska upplaga av Per Freudenthal 
Year: 1928 
Series: Socialistiskt bibliotek ; Bd 13 
Socialistiskt bibliotek Bd 9, Revolutionen och staten / V.I.U. Lenin. Socialismen och fosterlandsförsvaret / V.I.U. Lenin. Borgerlig demokrati och proletär kultur : Teser 
Year: 1928 
Series: Socialistiskt bibliotek, 99-1657655-6 
Amalthea 
Year: 1918 
Call No: Ocgd 
Amnestyrapport frän Sovjet 
Year: 1980 
Call No: Ocgd 
Arbetarklassens Uppkomst 
Year: 1967 
Call No: Ocgd 
Arbetrrörlesens genombrottsår i dokument 
Year: 1965 
Call No: Ocgd 
Arbetsrätt och klassherravälde 
Year: 1971 
Bas och Överbyggnad - studier i marxistisk antropologi 
ISBN: 9117540313 
Call No: Ocgd 
Behöver vänsterna gå i terapi? 
Year: 1976 
ISBN: 9137064169 
Call No: Ocgd